\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

MODEL SPECIFICATION   HCU   HDU   HSU
  Sensitivity   -68dB+3dB   -68dB+3dB
  Max. Power Output   2W at 4Ω Load   2W at 4Ω Load   2W at 4Ω Load
  Loud Speaker   4Ω/ 2W   4Ω/ 2W   4Ω/ 2W
  DC Supply Voltage   Vc1: 15V, Vc2: 15V   Vc1: 15V, Vc2: 15V   Vc1: 15V, Vc2: 15V
 Current Consumption\r\n Loud Speaker ON\r\n Microphone ON   IC1:30mA, IC2:30mA\r\nIC1:15mA, IC2:220mA   IC1:30mA, IC2:30mA\r\nIC1:15mA, IC2:220mA   IC1:30mA, IC2:30mA
  Connection   To next unit : 2.0m\r\ncable+8 – pole plug.\r\nTo power supply:5-pole\r\nsocket   To next unit : 2.0m\r\ncable+8 – pole plug.   To next unit : 2.0m\r\ncable+8 – pole plug.
  Dimension (mm)   180 X 128 X 85   180 X 128 X 85   180 X 128 X 85
  Weight   1.31Kg   1.31Kg   1.31Kg

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

POWER SUPPLY / POWER BOOSTER
  Main Voltage (at 60Hz)   220V-250V
  Output Voltage   VC1:15V+10%, 1C2:2A+10%
  Output Current   IC1:3A+10%, 1C2:2A+10%
  Ripple   160mVpp at load 3A+10%
  Power Consumption   75W
  Weight   4080g
Connecting Capacity Max. 30 units